HS panddiv 134 3439

Hartjes & Stötzer - over het les geven

Andrea Stötzer en John Hartjes zijn beiden vrij beeldend kunstenaar. In hun ruime ateliers in Dieren geven zij verschillende cursussen en workshops. Al ruim tien jaar zijn zij ononderbroken vol passie en professioneel met hun vak bezig. Deze ruime werkervaring werpt zijn vruchten af.

Zowel Andrea als John heeft een eigen zienswijze en stijl ontwikkeld.

Bij Hartjes en Stötzer is het belangrijkste uitgangspunt van het werken; het plezier hebben in het vak. Het plezier is voor beiden een wezenlijke basis van waaruit het mogelijk is  de eigenheid en de creativiteit van iedere deelnemer te stimuleren. Beiden zien het les geven als hun taak om te helpen bewust maken van wat je doet met het materiaal en hoe jij je persoonlijke uitdrukkingsvorm kunt vinden.

Als voorbeeld dient niet hun eigen werk maar hun lange werkervaring.

Tijdens de cursus staat het “doen” centraal: doen, kijken, analyseren, voelen toetsen aan je uitgangspunt, het oordeel bijstellen en verder gaan in het proces. Wij vinden het belangrijk mensen zo te nemen hoe ze zijn en helpen bij het in acht nemen van wederzijds respect voor elkaar en elkaars werk. De manier van begeleiding van iedere deelnemer ontstaat in overleg  en is individueel. De lessen zijn daardoor geschikt voor verschillende niveaus, beginners en gevorderden.

“Het werken aan technische perfectie en het beheersen van het materiaal is even belangrijk als het ontwikkelen van een ‘eigen handschrift’.”